Prijem delegacije Sinjske alke i predstavnika dru?tveno-politi?kih organizacija Sinja u vili "Gorica" u Bugojnu