Prijem direktora i glavnog i odgovornog urednika lista "Mladost", B. D?uverovi?a i Z. Eraka, posle intervjua povodom 60-godi?njice SKOJ-a, u vili "Gorica" u Bugojnu