Prijem i razgovor sa delegacijom SR BiH i prijem povelje i medalje opštenarodne odbrane i društvene samozaštite i ručak