Prijem generala Nikole Ljubičića i Daneta Đuića i ručak u Karađorđevu