Sa visokim jugoslovenskim rukovodiocima, pre lova u Kara?or?evu