Sa delegatom za Jugoslaviju Ujedinjenog jevrejskog komiteta za pomo?, Frederikom C. Vajtom i predsednikom Saveza jevrejskih op?tina u FNRJ, Albertom Vajsom