Sa delegatom za Jugoslaviju Ujedinjenog jevrejskog komiteta za pomoć, Frederikom C. Vajtom i predsednikom Saveza jevrejskih opština u FNRJ, Albertom Vajsom