Predstavljanje novih ordonanasa, majora Petkovi?a i kapetana I klase Stamenkovi?a