?estitke predstavnika Garde za Dan Armije u Kara?or?evu