Prijem predsednika Saveznog odbora SUBNOR Jugoslavije Koste Nađa i predsednika Saveznog odbora Udruženja rezervnih oficira vojnih starešina Jugoslavije Bogdana Pecotića u Karađorđevu