Razgovor i ručak sa delegacijom SR Slovenije u Karađorđevu