Prijem izdava?a dela Marksa i Engelsa, na ?elu sa predsednikom redakcionog odbora Rodoljubom ?olakovi?em u Kara?or?evu