Prijem izdavača dela Marksa i Engelsa, na čelu sa predsednikom redakcionog odbora Rodoljubom Čolakovićem u Karađorđevu