Dono?enje kov?ega predsednika Tita u Skup?tinu SFRJ i polaganje venaca od strane supruge Jovanke i sinova, izjave sau?e??a ?lanovima porodice, po?asne stra?e rukovodilaca