Donošenje kovčega predsednika Tita u Skupštinu SFRJ i polaganje venaca od strane supruge Jovanke i sinova, izjave saučešća članovima porodice, počasne straže rukovodilaca