U Narodnoj skupštini FNRJ: polaganje zakletve i čitanje ekspozea u ime nove Vlade