Razgovor sa rukovodiocima NR Makedonije, na povratku iz Gr?ke i ispra?aj na ?elezni?koj stanici u Skoplju