Sa predstavnicima Međunarodnog saveza transportnih i skladišnih radnika iz San Franciska