Kolektivna predaja akreditiva diplomatskih predstavnika u Beogradu: razgovor sa ambasadorima