Dolazak u Beograd po povratku iz posete SSSR-u i Rumuniji: pozdrav sa saradnicima