Deseta Gradska konferencija SK Beograda u Domu sindikata: prijem povelje