Poseta Uzbe?koj SSR: odlazak iz Timurovog mauzoleja