Otvaranje V Kongresa SSRNJ i referat predsednika Tita: ulazak u salu