Proslava 25. godi?njice Republike u Jajcu: govor predsednika Tita na sve?anoj sednici