Aleksandrija: potpisivanje Zajedni?ke izjave o egipatsko-jugoslovenskim razgovorima