Izve?taj o poseti Etiopiji i Egiptu na sednici Saveznog izvr?nog ve?a