Zajedni?ki ru?ak sa generalima u vili "Kara?or?evo": odlazak