Zavr?na sve?anost 20. filmskog festivala u Puli: odlazak