Diplomatski lov u Karađorđevu: na Guvništvu i Vranjaku, na ručku kod lugarnice, s narodom u Mladenovu na povratku iz lova i za vreme večere u lovačkoj kući kod Karađorđeva