Diplomatski lov u Kara?or?evu: na Guvni?tvu i Vranjaku, na ru?ku kod lugarnice, s narodom u Mladenovu na povratku iz lova i za vreme ve?ere u lova?koj ku?i kod Kara?or?eva