Prijem saveznih i republi?kih rukovodilaca u Beloj vili: zdravica predsednika Tita u toku ru?ka