Prijem delegacije Stalne konferencije gradova i opština FNRJ