Ru?ak sa saveznim sekretarom za narodnu odbranu, generalom armije Nikolom Ljubi?i?em i saradnicima u Kara?or?evu: u toku ru?ka