Sednica Saveta za narodnu odbranu Predsedni?tva SFRJ u vili "Galeb"