Na putu vozom u zvani?nu posetu Francuskoj: pozdrav sa ?lanovima jugoslovenskog predstavni?tva u Trstu