Na 18. glasa?kom mestu u Beogradu (U?i?ka 51), na izborima za Narodnu skup?tinu FNRJ