Boravak u Parizu: na sve?anom ru?ku u palati Lauzun koji je priredio predsednik Gradskog ve?a i snimak spomen-plakete