Boravak u Parizu: sa ?lanovima dru?tva Francuska-Jugoslavija, u jugoslovenskoj ambasadi