Boravak u Parizu: sa osobljem jugoslovenske ambasade i njihovim porodicama