Boravak u Parizu: opro?tajna poseta predsedniku Rene Kotiju