Prijem predstavnika Saveza boraca i obveznika predvojničke obuke