Prijem predstavnika Saveza boraca i obveznika predvojni?ke obuke