Na putu ka Sovjetskom Savezu: do?ek u Bukure?tu, pozdrav sa Georgi De?om, smotra po?asne ?ete, pozdrav pionira