Do?ek na Kijevskoj stanici u Moskvi: pozdrav sa osobljem jugoslovenske ambasade