Boravak u Moskvi: poseta prvom sekretaru CK KPSS N. S. Hru??ovu