Boravak u Moskvi: razgovori izme?u jugoslovenske i sovjetske delegacije