Poseta Moskovskom dr?avnom univerzitetu na Lenjinskim Gorama: dolazak, u razgovoru s rektorom Univerziteta, akademikom I. G. Petrovskim, predaja poklona Univerziteta, razgledanje kabineta, biblioteka, dolazak u sve?anu salu