Na Sve?anoj akademiji u CDJA povodom otvaranja Vojno-medicinske akademije u Beogradu