Odlazak na sve?anu ve?eru u zgradu Gradskog sovjeta Staljingrada, razgledanje poklona i ispra?aj na stanici