Polaganje venca na komemorativnu plo?u rumunskih vojnika u Bukure?tu