Polaganje venca na komemorativnu ploču rumunskih vojnika u Bukureštu