Odlazak iz rezidencije u Bukure?tu, dolazak u zgradu Ministarskog saveta i potpisivanje zajedni?ke izjave