Dolazak na stanicu Baneasa u Bukure?tu, opro?tajni govor, rastanak sa rumunskim rukovodiocima i pozdrav gra?ana