Povratak iz posete SSSR-u i Rumuniji: u vozu od Bukure?ta do ?ombolja i do?ek u Karansebe?u