Prijem predstavnica članica i Glavnog odbora AFŽ Srbije