Na sve?anom ru?ku u ?ast predsednika Nasera u Saveznom izvr?nom ve?u, zdravice i predaja egipatskih odlikovanja rukovodiocima FNRJ